Hệ số trong phương trình hóa học là gì

Phương trình hóa học là gì?


Tương tự: Chemical equation,Phương trình biểu diễn phản ứng hoá học

Phương trình hóa học(hayPhương trình biểu diễn phản ứng hoá học) là một phương trình gồm có hai vế nối với nhau bởi dấu mũi tên từ trái sang phải, vế trái biểu diễn các chất tham gia phản ứng, vế phải biểu diễn các chất thu được sau phản ứng, tất cả các chất đều được viết bằng công thức hoá học của chúng và có những hệ số phù hợp đặt trước công thức hoá học đó để bảo đảm đúngđịnh luật bảo toàn khối lượng.Phương trình hóa học là sự thể hiện ngắn gọn của một phản ứng hóa học giữa các chất tham gia phản ứng với sự tác động của điều kiện (nhiệt, chất xúc tác) và chất tạo thành sau phản ứng.

Chức năng: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong một phản ứng. Từ đó ta có thể tính được khối lượng hay số mol của các chất khi biết khối lượng hay số mol của một chất có trong phản ứng.


Thành phần của phương trình hóa học


Chất phản ứng


Là những chất ban đầu tham gia vào một pthh. Có thể có 1 hoặc nhiều chất cùng tham gia để tạo thành 1 hoặc nhiều sản phẩm khác nhau trong 1 phương trình phản ứng(ptppu) hóa học. Chất phản ứng nằm bên trái pthh


Ví dụ phản ứng tạo thành muối hóa học có pt sau: • Na Cl NaCl


Trong đó chất tham gia phản ứng là Na và Cl.

Sản phẩm tạo thành


Là chất tạo thành từ 1 hoặc nhiều pthh. Có thể có 1 hoặc nhiều sản phẩm tạo thành từ một pthh, các sản phẩm cũng đa dạng như chất vô cơ, hữu cơ, chất khí, nước Sản phẩm tạo thành nằm bên phải pthh.


Ví dụ phản ứng hóa học giữaaxit nitritvà kẽm sẽ tạo thành các sản phẩm sau: • HNO3 Zn Zn(NO3)2 2NO2 H2O


Các sản phẩm của phản ứng trên là nước, kẽm nitrat( Một loạimuối nitrat) và khí No2.


Thuốc thử hoặc chất xúc tác


Thuốc thử là các hợp chất hóa học, được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng hoặc kích hoạt phản ứng xảy ra. Nó được đặt hoặc ký hiệu phía trên biểu tượng mũi tên của phương trình hóa học. Các loại thuốc thử thông dụng như thuốc tím (KMnO4), nước Brom, Fe2O3

Chất xúc tác có thể là nhiệt độ, ánh sáng mặt trời. Một số phản ứng hóa học cần điều kiện trên mới sảy ra phản ứng hoàn toàn.


Chiều của phản ứng hóa học


Phản ứng một chiều


Là phản ứng sảy ra hoàn toàn, các chất tham gia phản ứng biến đổi hoàn toàn thành các sản phẩm khác nhau. Và không sảy ra trường hợp sản phẩm chuyển ngược lại thành các chất tham gia phản ứng. Ký hiệu phản ứng một chiều là . • Ví dụ: 2KClO3 2KCl 3O2


Phản ứng thuận nghịch


Trong nhiều trường hợp sản phẩm tạo thành có thể phản ứng ngược lại để tạo thành các chất đã tham gia phản ứng trước đó. Ký hiệu là . • Chiều mũi tên từ trái sang phải là chiều phản ứng thuận.

 • Chiều mũi tên từ phải sang trái là chiều phản ứng nghịch.

 • Ví dụ: Fe3O4(r) 4H2 3Fe(r) 4H2O


Trong hóa học thì phản ứng thuận nghịch phổ biến hơn phản ứng một chiều.

Các bước để lập phương trình hóa học


Bước 1:Viếtsơ đồ biểu thị phản ứng bằng chữvềsơ đồ biểu thị phản ứng bằng công thức hoá họcbằng cách thay tên các chất bằng công thức hoá học đúng của chúng.


Bước 2:Cân bằng số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố hoá học ở hai vế để đảm bảođịnh luật bảo toàn khối lượngchỉ bằng cách thêm hệ số thích hợp trước công thức hoá học của các chất.


Bước 3:Sau khi cân bằng xong, ta chỉ cần thay dấu mũi tên nét đứt bằng dấu mũi tên nét liền nối giữa hai vế.


Cách viết một phương trình hóa học như thế nào? • Trong một phương trình phản ứng, các chất phản ứng được viết ở bên trái, và các sản phẩm được viết ở bên phải.

 • Các hệ số bên cạnh các chất tham gia phản ứng và sản phẩm cho biết số mol của một chất được sản xuất hoặc sử dụng trong phản ứng hóa học.

 • Các chất phản ứng và sản phẩm được phân tách bằng một mũi tên 1 chiều hoặc 2 chiều.

 • Các pthh nên chứa thông tin về các tính chất trạng thái của sản phẩm và chất phản ứng, cho dù dung dịch nước (hòa tan trong nước aq), chất rắn, chất lỏng (l) hoặc khí (g).

 • Nếu có chất xúc tác hay điều kiện ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng thì các bạn nên ghi rõ phía trên hoặc dưới dấu mũi tên.


Người đăng: trang


Time: 2020-07-21 18:47:07