Tell them apart là gì

1. Tell off

tell someone off: express unhappiness or disapproval with another person in a strong way: nói thẳng vào mặt, rầy la, mắng mỏ
· I told my son off for lying to me about stealing the money. (Tôi rầy thằng con vì đã nói dối tôi chuyện lấy trộm tiền).
· I was really upset after my manager told me off for not including her in the meeting. (Tôi thực sự rất buồn khi nói thẳng với tôi rằng không mời cô ấy tham gia buổi họp).

Tell them apart là gì

2. Tell on
tell on someone: report bad behavior (usually used by children): mách (xấu ai đó)
· If you dont do your homework, Ill tell on you. (Nếu em không làm bài tập, chị sẽ mách tội em đó).
· Why did you tell on your brother? He got in trouble from your dad. (Sao cậu không mách tội em cậu? Nó mắc tội với ba cậu đó).

3. Tell apart
tell something/someone apart: see the difference between 2 or more things: phân biệt hai hoặc nhiều vật
· Which twin is Lisa? I cant tell them apart. (Ai trong hai đứa trẻ sinh đôi đó là Lisa thế? Tôi không thể phân biệt được chúng).
· I know one of these champagnes is more expensive than the other, but I cant tell them apart. They taste the same to me. (Tôi biết là một trong các chai sâm-panh kia đắt tiền hơn nhưng không thể phân biệt được. Với tôi thì vị của chúng chả khác gì nhau).

4. Tell from
Tell A from B: phân biệt A với B
· How can you tell a fake Vuitton handbag from the real thing? (Làm sao mà chị có thể phân biệt được chiếc túi hiệu Vuitton thật với chiếc giả vậy?)
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tell somebody những điều thú vị vừa học chưa? Lets tell!