Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng đông nam bộ hiện nay là gì?

Lazi - Người trợ giúp bài tập về nhà 24/7 của bạn

  • Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập
  • Nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác và miễn phí
  • Kết nối với các bạn học sinh giỏi và bạn bè cả nước

29/10/2020 83

Câu hỏi Đáp án và lời giải Ôn tập lý thuyết

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là Hạn chế phát triển các khu công nghiệp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

28/12/2021 685

A. thiếu lao động chuyên môn cao.

B. quy hoạch không gian lãnh thổ.

C. bảo vệ môi trường.

Đáp án chính xác

Đáp án: C
Giải thích: Vấn đề được đặt ra hiện nay đối với Đông Nam Bộ trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu là bảo vệ môi trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 28/12/2021 5,479

Phát biểu nào sau đây không đúng với việc thay đổi cơ cấu cây trồng ở Đông Nam Bộ?

Xem đáp án » 29/12/2021 5,349

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Bộ?

Xem đáp án » 28/12/2021 3,496
Đông Nam Bộ không phải là vùng

Xem đáp án » 28/12/2021 1,646

Tác động của công nghiệp dầu khí đến sự phát triển kinh tế Đông Nam Bộ không phải là

Xem đáp án » 29/12/2021 1,213

Có bao nhiêu vấn đề sau đây đặt ra trong khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ?


1) Phát triển các ngành công nghệ cao.


2) Phát triển cơ sở năng lượng.


3) Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài.


4) Quan tâm đến vấn đề về môi trường.

Xem đáp án » 28/12/2021 941

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ý nghĩa của vị trí địa lí Đông Nam Bộ trong điều kiện hiện nay giao thông vận tải ngày càng hiện đại?


1) Cho phép mở rộng phạm vi cung cấp nguyên liệu, năng lượng.


2) Cho phép mở rộng vùng tiêu thụ sản phẩm.


3) Cho phép mở rộng giao lưu trong và ngoài nước.


4) Cho phép phát triển cơ cấu ngành kinh tế hoàn chỉnh.

Xem đáp án » 28/12/2021 863

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về công nghiệp của Đông Nam Bộ?


1) Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của cả nước.


2) Các ngành công nghệ cao (luyện kim, điện tử, chế tạo máy...) chiếm vị trí nổi bật.


3) Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cầu rất lớn về năng lượng.


4) Nguồn điện và mạng lưới điện được phát triển mạnh.

Xem đáp án » 28/12/2021 731

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ?


1) Biển thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa, du lịch biển và giao thông vận tải biển.


2) Việc phát hiện dầu khí và khai thác dầu khí với quy mô ngày càng lớn đã làm cho Vũng Tàu hạn chế phát triển ngành du lịch biển, tập trung phát triển dầu khí.


3) Cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.


4) Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thác dầu khí thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá lãnh thổ của vùng.

Xem đáp án » 29/12/2021 652

Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và thay đổi cơ cấu lãnh thổ kinh tế của Đông Nam Bộ, vì kinh tế biển

Xem đáp án » 29/12/2021 593

Vấn đề nào sau đây không thuộc vào khai thác chiều sâu trong lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ?

Xem đáp án » 29/12/2021 589

Ở Đông Nam Bộ có các nhà máy thuỷ điện nào sau đây?
Xem đáp án » 28/12/2021 589

Nguyên nhân làm cho thuỷ lợi trở thành vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong phát triển nông, lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 28/12/2021 329

Đông Nam Bộ bao gồm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 28/12/2021 319

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với Đông Nam Bộ?


1) Có nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển.


2) Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển hơn các vùng khác.


3) Có nhiều ưu thế về vị trí địa lí, nguồn lao động lành nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật.


4) Có những chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư

Xem đáp án » 28/12/2021 262

28/12/2021 973

A. mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài.

B. quan tâm tới vấn đề môi trường.

C. hạn chế phát triển các khu công nghiệp.

Đáp án chính xác

D. tránh làm tổn hại đến ngành du lịch.

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.
Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là vấn đề tiêu biểu trong sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ là do

Xem đáp án » 28/12/2021 1,372

Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 28/12/2021 1,145

Vấn đề nào sau đây cần giải quyết khi khai thác lãnh theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ?
Xem đáp án » 28/12/2021 431

Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?

Xem đáp án » 28/12/2021 314

Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án » 28/12/2021 228

Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 28/12/2021 155

Vấn đề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

Xem đáp án » 28/12/2021 123

Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ, ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là

Xem đáp án » 28/12/2021 122

Cây trồng chính của vùng Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 28/12/2021 119

Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 28/12/2021 98

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án » 28/12/2021 92

Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 28/12/2021 86

Có bao nhiêu vấn đề sau đây được đặt ra trong phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ?


1. Vấn đề thủy lợi.


2. Việc thay đổi cơ cấu cây trồng.


3. Bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các sông.


4. Phục hồi và phát triển rừng ngập mặn.

Xem đáp án » 28/12/2021 80

Do sự hình thành và phát triển công nghiệp khai thác dầu khí nên khu vực Đông Nam Bộ đã có những chuyển biến nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/12/2021 70